Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

whynotme
8167 2046 500
Reposted fromoll oll
4669 3b6a
Reposted fromillogical illogical

April 11 2017

whynotme
0457 9ada 500
Reposted fromoll oll
7406 1b77
Reposted fromtron tron viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
whynotme
9181 6a7c 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
whynotme
whynotme
Reposted fromtfu tfu viaunmadebeds unmadebeds
Give people time. Give people space. Don’t beg anyone to stay. Let them roam. What’s meant for you will always be yours.
— Reyna Biddy 
(via mimosa-mistress)
Reposted fromillogical illogical

whoarei:

she guessed my favorite color first try..

but between me and u……. i didnt even have a favorite color until she yelled out yellow!! she was hella excited n smiling like a little kid. so i told her she was right and i havent seen yellow the same since, its in everything. i could probably live in it now. 

Reposted fromillogical illogical

April 08 2017

8717 b5b4

greetingsfrompoland:

Kraków in CNN’s Top 10 Best Cities of the World!

whynotme
1411 8b45 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viabarock barock

April 04 2017

2816 0d8a 500
Reposted fromerial erial viamadda madda
whynotme
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamadda madda
whynotme

Wiedziała, że miał pewną cechę, którą posiada niewielu mężczyzn. Większość z tych, którzy ją mają, nie zdaje sobie z tego sprawy, choć to najgroźniejsza broń w ich arsenale. To mężczyźni, którzy potrafią sprawić, że kobiety czują się przy nich całkowicie odprężone. Na ulicy, w łóżku, przy obiedzie, śmiejąc się i spacerując – wszystko jedno. W ich towarzystwie oddycha się normalnie. Nie trzeba się nadymać, zadzierać nosa ani udawać kogoś, kim się nie jest. Owszem, taki facet chce się dobrać do twoich majtek, ale chce być również w twoich myślach, poświęcić ci swój czas i uwagę. Zawsze daje ci to odczuć. Masz pewność, że jesteś dokładnie tam, gdzie on chce być w danej chwili; że to, co mówisz i czynisz, autentycznie go interesuje.

— Jonathan Carroll
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viamadda madda
6345 2c01
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viamadda madda
4460 a2b2 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viamadda madda
whynotme
Gdy masz szesnaście lat, odruchowo pijesz tanie wina w parku, w którym zgubiłeś się w dzieciństwie. Jakbyś chciał mu udowodnić, że go pokonałeś, że znasz go na wylot: upijasz się, pokazując mu - hej, mogę zgubić się sam w sobie, ale tutaj, w tobie, na pewno znajdę drogę. I pewnie gdy jesteś koło trzydziestki, w identycznym odruchu w drodze do roboty przejeżdżasz obok mieszkania pierwszej dziewczyny, którą dymałeś. Za każdym razem chcąc się zatrzymać, wysiąść, przewinąć kasetę z czasem, iść do niej, i tym razem zrobić to naprawdę dobrze. Tak, żeby podrapała ci plecy, a nie jak wtedy, gdy starała się uśmiechać, w ogóle nie wiedząc, co ci powiedzieć.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viamadda madda
whynotme
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viamadda madda
whynotme
3744 c809
Reposted fromzrazik zrazik viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl