Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

8261 ca6a 500

awesome-picz:

Puppies That Can Sleep Anywhere And Anytime

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted vianiskowo niskowo
whynotme
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— goszko.
Reposted fromlovvie lovvie viaiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff
whynotme
whynotme
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine vianiskowo niskowo

June 30 2017

whynotme
Poznałam Cię wiesz? Zobaczyłam w Tobie sens wielu lat czekania, ujrzałam w końcu te dłonie, usta i oczy, które wypatrywałam gdzieś ciągle w tłumie. Wiem, że to Ty. Istniejesz. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
whynotme
Wyłącznie o Tobie myślę po przebudzeniu. Wyłącznie Ciebie chcę widzieć na koniec dnia. Wyłącznie Ty mi się śnisz. Wyłącznie Ciebie chcę całować. Wyłącznie z Tobą chcę marzyć. Wyłącznie dzięki Tobie chcę się śmiać. Wyłącznie z Tobą chcę chodzić na mecze. Wyłącznie Twoje oczy chcę oglądać co dnia. Wyłącznie z Tobą chcę delektować się kawą. Wyłącznie z Tobą chcę tańczyć walca. Wyłącznie z Tobą chcę żyć. Wyłącznie Ty.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
whynotme

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com

April 29 2017

whynotme
8167 2046 500
Reposted fromoll oll
4669 3b6a
Reposted fromillogical illogical

April 11 2017

whynotme
0457 9ada 500
Reposted fromoll oll
7406 1b77
Reposted fromtron tron viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
whynotme
9181 6a7c 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
whynotme
whynotme
Reposted fromtfu tfu viaunmadebeds unmadebeds
Give people time. Give people space. Don’t beg anyone to stay. Let them roam. What’s meant for you will always be yours.
— Reyna Biddy 
(via mimosa-mistress)
Reposted fromillogical illogical

whoarei:

she guessed my favorite color first try..

but between me and u……. i didnt even have a favorite color until she yelled out yellow!! she was hella excited n smiling like a little kid. so i told her she was right and i havent seen yellow the same since, its in everything. i could probably live in it now. 

Reposted fromillogical illogical

April 08 2017

8717 b5b4

greetingsfrompoland:

Kraków in CNN’s Top 10 Best Cities of the World!

whynotme
1411 8b45 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viabarock barock

April 04 2017

2816 0d8a 500
Reposted fromerial erial viamadda madda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl