Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2018

whynotme
9820 d9f5 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaoll oll
whynotme
Serce mi krwawi, gdy dziewczyny same siebie nie doceniają. Zawsze myślą, że nie są wystarczająco dobre. Obiecaj mi, że nigdy nie zapomnisz, że jesteś dokładnie taka, jak masz być. Dokładnie taka. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, cóż, opowiada pierdoły.
— Alice Clayton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 12 2018

whynotme
8924 126f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaschaaf schaaf
whynotme
0014 5bdb 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaschaaf schaaf
whynotme
4790 0106
Reposted frompunisher punisher viaxvcth xvcth
whynotme
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadunkellicht dunkellicht

August 21 2018

whynotme
Nie wysyłaj mu zdjęć
Nie ślij mu pozdrowień
Kiedy go zobaczysz odwróć się i idź

Nie myśl o nim o nim źle
Nie myśl o nim czule
Kiedy go zobaczysz odwróć się i idź
— Kim Nowak, Chmury
Reposted fromIkuszka Ikuszka vialekkaprzesada lekkaprzesada

August 17 2018

whynotme
6100 40f2
Reposted fromteijakool teijakool viaedhell edhell
whynotme
6034 6f7a 500
whynotme
Reposted fromTullfrog Tullfrog viatomash tomash
whynotme
3199 9d2c 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viatomash tomash
whynotme
Reposted frompffft pffft viawhattever whattever
whynotme
8418 4282 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viatomash tomash
7781 50db
Reposted fromakanes akanes viaxvcth xvcth
whynotme
-Nie zwiąż się z nikim zbyt wcześnie - mówi mi.
-Będzie ci się wydawało, że spotkałeś miłość życia, ale to będzie złudzenie.Kochamy wiele razy i dlatego możemy przetrwać. Nie wierz do końca przyjaciołom, bo jesteś przystankiem na ich drodze, odpłyną i zapomną. Zarazem zabiegaj o te przyjaźnie, potem będzie już za późno.Po studiach nie zawiążesz już żadnej. Każdy będzie czegoś od ciebie chciał.
— Ł. Orbitowski
Reposted fromforgivness forgivness viaGabreiila Gabreiila
whynotme
5217 44c8 500
Reposted frompiehus piehus viamoai moai

August 05 2018

whynotme
9260 75c2 500
Reposted frompiehus piehus viaSkydelan Skydelan
whynotme
3152 f492
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
whynotme
9307 b3f2 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
whynotme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl